Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde toplam 16 kişi İtfaiye Eri alımı yapılacaktır. Alım ile ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

KIRKLARELİ İLİ LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI
Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

SINIFI ÜNVANI DERECE ADET CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUANI EĞİTİM DURUMU
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 60 Makine Mühendisliği bölümü mezunu
GİH İtfaiye Eri 9 2 E/K KPSSP3 60 İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 60 Mimarlık Fakültesi mezunu
GİH İtfaiye Eri 9 2 E/K KPSSP3 60 Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 60 Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu
GİH İtfaiye Eri 9 2 E/K KPSSP3 60 Kamu Yönetimi bölümü mezunu(Lisans)
GİH İtfaiye Eri 9 2 E/K KPSSP3 60 İşletme bölümü mezunu (Lisans)
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 60 Halkla İlişkiler Bölümü mezunu(Lisans)
GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K KPSSP93 60 Yerel Yönetimler Bölümü mezunu(Önlisans)
GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K KPSSP93 60 Adalet MYO mezunu (Önlisans)
GİH İtfaiye Eri 10 2 E/K KPSSP93 60 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümü mezunu (Önlisans)
TOPLAM 16 İTFAİYE ERİ

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 04/11/2009 günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,şartları aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 19/10/2009 tarihinde başlayacak ve 23/10/2009 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Lüleburgaz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. (Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :
1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.)
2) 2008 yılı KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)
3) T.C Kimlik no’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)
5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6) İkametgah senedi
7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
8) Sabıka kaydının olmadığına dair belge(Adli Sicil Kaydı)

SINAV YERİ VE ZAMANI :
Sözlü mülakat 04/11/2009 günü saat 09.30’da başlayacak ve Özerler Mah. İstanbul Cd. Ata İş Merkezi 4. kattaki Toplantı Salonunda, dayanıklılık testi ise 05/11/2009 günü saat 10:00’da 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir.
Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Belediyemiz tabibine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.luleburgaz.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

SINAV KONULARI :
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
5) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testinden oluşacaktır.

0 Yorum : 03.9.11

Haberler Haberler